de praktijk
Werkwijze
Informatie
agenda
Info Jeugdzorg
links
contact/info
maria derksen

 

Als een witte deken van verdriet hebben zich eeuwenlang
sneeuwklokjes verbreid op oude Engelse kerkhoven. Ze zijn een teken van hoop, troost, dankbaarheid en vriendschap.