terug

Wie is Maria Derksen?


Ik ben theologe en gespecialiseerd in de pedagogiek en de orthopedagogiek (in 1984 afgestudeerd).
Ik heb diverse trainingen gevolgd op het gebied van professionele hulp bij verliesverwerking en zingevingsvraagstukken.
Een aantal jaren ben ik werkzaam geweest in de pedagogische
gezinsbegeleiding.
Sinds 1998 werk ik als vrijgevestigd rouwtherapeut. Met deze praktijk is veel expertise opgebouwd omtrent rouw en complexe rouw zoals meervoudig verlies en verlies door zelfdoding. Vanuit het werk in mijn eigen praktijk was ik als netwerklid verbonden aan Stichting 'Achter de Regenboog', en heb daarvoor het Regionaal Steunpunt Groningen opgericht.
Als gastdocent ben ik verbonden aan het NIS (Nederlands Instituut voor trainingen Stervensbegeleiding. Ik geef op verzoek les en lezingen op diverse locaties voor verschillende doelgroepen. Verder was ik als gastdocent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), aan de Faculteit der Gedragswetenschappen/orthopedagogie.
Ik ben lid van K&Jgroep (Kinder- en jeugdpsychologen) Ik ben supervisor bij de opleiding Land van Rouw.


De thema's die in mijn werk aan de orde komen raken mij ook persoonlijk.
Ik ben opgegroeid in een tijd en cultuur waarin het niet gebruikelijk was om openlijk te rouwen. Daarvan heb ik geleerd hoe wezenlijk het is, met name óók voor kinderen, om gevoelens rondom dood en ander verlies wél te kunnen delen.


maria derksen


collage waarin maria voor haar belangrijke elementen laat zien

naar menu