Voor recente activiteiten: klik 'agenda'

-------------------------------------eerdere berichten----------------------------------------------

Gezinsweekend op 19/20/21 september 2008 (vanaf vrijdagavond tot en met
de lunch op zondagmiddag). Voor kinderen en jongeren van 6-18 jaar en
voor ouders/opvoeders. Plaats: Scandinavisch Dorp in Eelderwolde (aan de zuidkant van Groningen).
Informatie over de prijzen en de wijze van aanmelden www.adrgroningen.nl


Het regionaal steunpunt Achter de Regenboog te Groningen nodigt u op 16
april a.s. van harte uit voor ‘Binnenste (b)uiten’, een praktijkgericht
symposium over verliesverwerking bij kinderen en jongeren.

Het steunpunt organiseert lotgenotenactiviteiten voor kinderen en jongeren die
een dierbare hebben verloren door de dood. Vanuit onze praktijkervaring en
via contacten in ons netwerk signaleren wij onder professionals die met rouw-
verwerking te maken krijgen, een behoefte aan praktische ondersteuning en
uitwisseling van informatie. Vandaar dat wij dit symposium organiseren, met
ondersteuning van de provincie Groningen. Deze middag is bedoeld voor
beroepskrachten uit de gezondheidszorg, de hulpverlening en het onderwijs.
Het symposium bestaat uit een plenair gedeelte en workshops. Meer informatie
over de workshops en de aanmelding (voor 15 maart a.s. via de website
www.adrgroningen.nl) vindt u wanneer u verder naar beneden scrollt.

Het programma ziet er als volgt uit:
12.30 – 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.00 – 13.15 uur Opening door Ineke Mulder, gedeputeerde Zorg en Welzijn
13.15 – 14.00 uur Inleiding door Maria Derksen, rouwtherapeut
14.00 – 14.45 uur Workshop 1e ronde
14.45 – 15.15 uur Pauze
15.15 – 16.00 uur Workshop 2e ronde
16.00 – 16.30 uur Presentatie Steunpunt AdR Groningen
16.30 – 17.00 uur Hapje en drankje

Fragmenten uit de documentaire 'Maar ik ben altijd bij jullie' (gereed in maart 2008) zullen te zien zijn op het symposium. De dvd is een uitgave van Stichting Kind en Rouw en is te bestellen via www.kindenrouw.nl (Euro 40,-) en zal ook op het symposium zelf te koop zijn. Er zal ook een informatiestand van Stichting Achter de Regenboog aanwezig zijn.

Praktische informatie
Het symposium ‘Binnenste (b)uiten‘ vindt plaats op woensdag 16 april
2008 in het Provinciehuis aan de St. Jansstraat 4 te Groningen, vanaf
12:30 tot 17:00 uur. De entree bedraagt 30 euro.

Aanmelding
U kunt zich eenvoudig aanmelden via het inschrijfformulier op de website
www.adrgroningen.nl. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 15 maart a.s.
Aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst. Geef bij aanmelding
uw voorkeur op voor twee van de workshops en een derde keuze. U
ontvangt per mail een bevestiging. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn
dan kan een collega kosteloos deelnemen op uw plaatsbewijs. Uw opgave
is definitief na ontvangst van 30 euro (p.p.) via Postbankrekening 2760786
t.n.v. St. Achter de Regenboog, Utrecht o.v.v. symposium Groningen.

Inlichtingen
Voor inlichtingen kunt u mailen naar groningen@achterderegenboog.nl
of bellen met Maria Derksen, tel. 050 313 17 08.

De workshops
Workshop 1 Een handreiking aan kinderen en jongeren die rouwen
Ondersteuning van kinderen en jongeren die een dierbare hebben verloren
door de dood. Een kennismaking met concrete werkvormen die helpen
uitdrukking te geven aan hun gevoelens.
Workshopleiders:
Maria Derksen, rouwtherapeut
Baukje Veenstra, 1e lijns- en GZ-psycholoog

Workshop 2 Het signaleren van problematische rouw
Hoe om te gaan met normale rouw en (het signaleren van) gecompliceerde
of stagnerende rouw.
Workshopleiders:
Gerrie Douma, klinisch psycholoog en systeemtherapeute
Ellen Nijland, huisarts te Groningen

Workshop 3 Opvang op school van kinderen en jongeren met een verlieservaring
Hoe begeleidt het onderwijs jongeren die geconfronteerd worden met het verlies
van een medeleerling of leerkracht.
Workshopleiders:
Peter B. Boon, directeur Augustinus College te Groningen
Nance de Jong- van der Veer, jeugdarts bij de GGD

Workshop 4 De impact van de dood op een gezin
Pedagogische handreikingen bij het verlies van een ouder,
broer of zus in een gezin.
Workshopleiders:
Elly Voorintholt, gedragswetenschapper
Geja Nicolai-Kamps, moeder van drie kinderen die hun vader
hebben verloren; kindercounseler en ervaringsdeskundige


Regionaal Steunpunt Achter de Regenboog Groningen

Op 7 september 2006 werd officiëel het regionale Steunpunt Achter de
Regenboog Groningen geopend.
Het was een feestelijke opening waarvoor veel belangstelling was. Er
werd een verhaal voorgedragen door verhalenvertelster Betsy Tans over
een jongentje dat kusjes en verhaaltjes stuurt via bellenblaaspost naar
zijn vriendinnetje, dat dood is. Dit vriendinnetje woont nu in het land
Achter de Regenboog. Alle aanwezige kinderen konden bellen blazen aan
het eind van het verhaal.

regenboogbellenblaaspost naar de hemel sopranettes

Daarna traden de Sopranettes op die toepasselijke liedjes zongen met een knipoog en een lach. Met confetti werd het 'startschot' voor de opening gegeven waarna alle medewerkers van het Steunpunt werden voorgesteld en er nog een mooi programma
volgde.
Zo was er een powerpointpresentatie te bekijken van de eerste kinderdag
van 8 aspril jl. en in een open atelier hielpen jong en oud mee om het
steunpunt 'een gezicht te geven' door middel van het beschilderen van
planken. Deze zgn. 'plankfiguren' zijn te koop (en deels al verkocht) waarbij
de opbrengst voor het Regionaal Steunpunt Groningen is.

een gezicht geven door planken te beschilderen het resultaat
De lokale media in de vorm van de krant, radio en TV ( zie het vrijdagavondnieuws van 8 sept.op www.OOGTV.nl) hebben uitgebreid verslag gedaan.

Er zijn in 2006 twee regenboogdagen geweest. Regenboogdagen zijn
lotgenotendagen voor jongeren van 6-12 en 12-18 jaar, die een dierbare hebben
verloren door de dood. Parallel aan dit soort dagen wordt een
ouderprogramma aangeboden.
In 2007 zijn er opnieuw 2 regenboogdagen gepland.
Op 9 juni 2007 een dag voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar (t/m
basisschool), op 24 november voor de leeftijd 12-18 jaar (vanaf
voorgezet onderwijs).
Folders en aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen via het Steunpunt
Groningen
p/a Maria Derksen (coördinator)
Groningen@achterderegenboog.nl
050-3131708


Groningen, november 2005

Het (nieuwe) steunpunt Groningen organiseert regionale activiteiten voor kinderen en jongeren, die een dierbare verloren hebben en ontwikkelt de volgende activiteiten:

· Lotgenotencontact kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren, die een dierbare verloren hebben, ontmoeten elkaar met het doel een plaats aan hun gevoelens te kunnen geven. Tijdens deze ontmoetingen worden verhalen uitgewisseld en ervaringen gedeeld.
· Informatie ouders en verzorgers
Informatieprogramma’s gericht op rouw bij kinderen en jongeren.

De deelnemers aan dagen, weekenden en informatiebijeenkomsten worden begeleid door deskundige, getrainde vrijwilligers in nauwe samenwerking met rouwtherapeuten, gespecialiseerd in rouwbegeleiding van kinderen en jongeren.terug
naar menu