Kinderen en rouw

Kinderen en jongeren rouwen even intens als volwassenen.
Alleen uiten ze dit op een andere manier.
Soms lijkt het dat een kind niet rouwt omdat het ogenschijnlijk overgaat tot de orde van de dag.
Hoe minder kinderen in staat zijn zich in woorden uit te drukken, des te meer er valt af te lezen aan hun gedrag en/of lichamelijke klachten. Zoals buikpijn, slapeloosheid of lusteloosheid. Sommige kinderen worden apathisch of raken in zichzelf gekeerd. Anderen vertonen juist druk of agressief gedrag.
Kinderen begeleiden in hun rouwproces vraagt om een eigen benaderingswijze. Afgestemd op de behoeften en ontwikkelingsfase van ieder individueel kind.

Het verdriet om een verlies kunnen we hen niet besparen. Wèl dat ze alleen worstelen met dit verdriet en met alle vragen die het verlies bij hen oproept.

Op 15 oktober 2010: interview deel 1 en interview deel 2 met maria Derksen in het programma
'Als de dood...', met Jacques d 'Ancona, RTV Noord.

______________

De documentaire 'Maar ik ben altijd bij jullie' (gereed in maart 2008), is gemaakt door David Blitz.
Het gaat over de laatste periode van het leven van Elke Bakker, waarin ze afscheid neemt van haar man en hun drie jonge kinderen. Vijf deskundigen reageren op de documentaire. De dvd is een uitgave van Stichting Kind en Rouw en is te bestellen via www.kindenrouw.nl

Maria Derksen is als rouwtherapeute betrokken bij de tot standkoming van de DVD.

(klik op de hoes voor een grotere afbeelding)

Afscheid, loslaten, herinneren:

De eerste film gaat over Charissa Radix, die alleen met haar moeder leeft. Op zeventienjarige leeftijd verliest zij haar moeder aan kanker.
Zij heeft jarenlang voor haar moeder gezorgd en is in die tijd niet naar school geweest.
De film begint wanneer haar moeder terminaal ziek is.
We zien hoe Charissa na de crematie haar leven weer vorm probeert te geven.
Zij loopt dan aan tegen sociale en maatschappelijke hindernissen.


De tweede film volgt de familie Smits. Moeder Leny heeft ongeneeslijke kanker
en is jarenlang ziek. Dochter Kelly kan dat niet aanzien en verlaat op achttien-jarige leeftijd het ouderlijk huis. Zij zoekt steun bij haar vader, maar als haar moeder overlijdt heeft hij binnen zes weken een andere vrouw. We zien hoe het toekomstbeeld van Kelly en haar vader drastisch verandert.


Vier deskundigen (waaronder Maria Derksen) reageren via een interactief menu op de getoonde situaties. De kijker kan daarbij fragmenten aan- en uitzetten. De deskundigen zijn afkomstig uit het onderwijs en de zorgsector.

De DVD kan in de klas of in een groep worden vertoond.
Zij biedt veel mogelijkheden tot discussie.

De DVD is te bestellen bij de stichting voor € 30,- (inclusief
verzendkosten).Zie www.kindenrouw.nl

_______________________

Er is een project voor en door kinderen met foto's en gesproken teksten over bijzondere dingen die te maken hebben met een dierbare die dood is. Deze digitale monumentjes zijn te vinden op : www.herinnerdingen.nl


terug
naar menu